Przejdź do treści

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych
Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki sklepu jako administratora
danych.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Robert Chrzanowski prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwa Exellmoda NIP: 9481777208
REGON: 670987071 26-600 Radom ul. Langiewicza 41.

2. Przetwarzanie danych osobowych
Klient, który zamierza korzystać z usług Sklepu internetowego exellmoda.pl
zostanie poproszony o podanie danych osobowych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

3. Cel przetwarzania
Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w
szczególności do:
– realizacji zawartych umów;
– rozwoju, zastosowania i wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia
usług;
– identyfikacji użytkownika;
– identyfikacji informacji finansowych i transakcyjnych;
– identyfikacji danych geolokalizacyjnych i dotyczących przeglądania stron
internetowych;
– identyfikacji informacji handlowych w celach marketingowych;
– Przesyłania newslettera po uprzednim uzyskaniu dodatkowej zgody
– Identyfikacji danych i upodobań użytkownika;
– Analizy użyteczności i jakości w celu ulepszenia naszych usług; – Wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na exellmoda.pl

4. Rodzaje danych.
Dane, których potrzebujemy do prawidłowego świadczenia usług podczas
rejestracji oraz składania zamówienia:
– imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i
zaadresowania przesyłki;
– dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.
– adres do dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod
pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
– e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z
www.thenude.pl;
– numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod
dostawy (wymagany przez przewoźników);
– nazwa użytkownika i hasło;
– dane kontaktowe innych osób, z którymi użytkownik pozwala nam się
kontaktować;
– treści przekazywane przez użytkownika (na przykład komentarze);
– dane lokalizacji geograficznej;
– inne informacje.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem
przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

6. Zwroty i reklamacje
Więcej informacji na temat zwrotów i reklamacji znajdą państwo na podstronie zwroty.